My connected life – 1 November 2015

Overdenkingen

Vrijzinnig Delft 1 nov. 2015
Johannes 7: 37- 44

ds. Tina Geels

En daar was dan het vliegend oranje speelgoed beest, dat stil boven de winkelende mensen door de straat zweeft. Alleen jij kunt dit zien.
Met Magic leap zet een giga internet bedrijf in China een volgende stap.
Om real life en de digitale wereld nog dichter bij elkaar te brengen wordt  wat
jij waarneemt door externe factoren gemanipuleerd.
Hoe het precies werkt blijft nog gissen.
We kunnen de ontwikkelingen niet tegenhouden.
Waar gaan we naar toe en wie wijst ons de weg?
Van de week verraste ik mijzelf:
ik had de krant anders dichtgevouwen dan ik hem open had gedaan.
Links een woeste tekening van het genie Einstein waarbij het resultaat van het onderzoek van de TU van Delft wereld kundig wordt gemaakt.
Langs de weg van de wetenschap wordt de waarheid van de realiteit opnieuw gerelativeerd.
Op de rechterpagina zag ik nu een jonge stoere vluchteling die zijn hoofd uitgeput laat rusten op de schouder van zijn vriend voor hem, ze staan in de rij.
Het regent, zij wachten.
Ergens tussen beide beelden in zijn wij hier bij elkaar in deze oude kapel, onderdeel van de Prinsenhof.
connected met onze traditie van vrijheid van Godsdienst en meningsuiting.
Op de eerste verdieping van het museum loop je letterlijk over deze woorden heen. Ze zijn ingeweven in het oude verhaal van ons lage landje aan
de zee. Ingeweven in ons westers bewustzijn, als houvast voor onderweg naar morgen.
Een kostbare erfenis van een rijke cultuur waar we zuinig op moeten.
We versnellen onze digitale mogelijkheden en tegelijk vergroten we met elkaar de angst en verwarring over een onzekere toekomst.
Het is er allemaal tegelijkertijd, ook in deze oude stad.
Ingevouwen in je eigen straat in je eigen buurt.

Tussen beide beelden in daar ben ook jij alleen onderweg in een eigen verhaal.
Waar ga jij naar toe, wie bepaalt jouw weg?
Heb je een kompas nodig of ga je op de bonne fooi?
My connected life- wil jouw netwerk zichtbaar maken.
Misschien heb je een rijk sociaal leven dat je niet in de gaten hebt dat het ook anders kan zijn.
Ben je veel meer alleen dan zichtbaar is naar buiten toe of wat je met F oproept.
Ben je niet aangesloten op internet.
Of durf je de deur niet uit omdat het leven je aanvliegt.
Ben je bang voor iedere ontmoeting.
Met wie ben jij verbonden, met wie wil jij contact?
Door wie wil jij je laten inspireren in een wereld die niet klopt?
Vanmorgen zijn we, wie je ook bent waar je ook woont, verbonden met deze vrijzinnige gemeenschap.
Ingeweven in de oude verhalen, overgeleverd in de bijbel.
Voor velen van ons een kompas tot nu toe.
Met alle vertrouwen, twijfel, ongeloof en verzet dat daar bij hoort.
My connected life trekt zo ook lijnen naar de grote tradities van wijsheid en inzicht.

Vandaag horen we hoe Jezus spreekt over een andere verbinding diep in ons,
hij noemt het: de bron van levend water.
Het is aan het eind van het Joodse Loofhuttenfeest:
Herinner je elk jaar de nabijheid van de Eeuwige toen er geen dak boven je hoofd was. Altijd maar onderweg door de woestijn, een levenlang.
Met de wind in de rug van die Ene.
Jezus gaat in het midden staan en zegt:
Wie in mij gelooft stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen.
Hij zei dit van de Geest.
Jezus wil niet aanbeden worden maar hij wil dat wij God leren kennen.
Dat wij ons hart openen en toegang vinden tot die diepe bron.
Dat wordt bedoeld met de woorden:
Ik heb een deur geopend die niemand sluiten kan.
Jezus verwijst naar zichzelf omdat hij deze Geest van liefde zelf is en leeft.
De mensen willen hem een plaats geven:
Is hij Elia, of de beloofde Messias?
Juist deze ene mens is niet te plaatsen. Nog steeds niet.
Tenzij wij zelf die verbinding naar de bron willen aangaan.
Ik moet denken aan dat ene gedicht van Vasalis:
In de oudste lagen van mijn ziel.
waar hij van stenen is gemaakt.
bloeit als een gaaf, ontkleurd fossiel
De stenen bloem van uw gelaat…
Ik kan mij niet van u bevrijden
er bloeit niets in mijn steen dan gij,
de oude weelden zijn voorbij
maar niets kan mij meer van u scheiden.
Levend water dat stroomt – uit de stenen bloem, eeuwig leven.
In een aandachtig leven hier en nu, diep verscholen in jou, in mij, als ultieme kwaliteit van dit leven,  van jou en van mij. In jou en in mij-

Levend water in een Geest van liefde verbindt ons aan elkaar.
Mijn leven als deel van jouw leven.
My life connected- naar binnen en naar buiten, naar boven en naar de aarde,
naar jou, naar mijzelf, naar elkaar.
Connected met die  ene bron van levend water.
Diep verborgen en tegelijk overal onverwacht aanwezig in de ogen die mij zoeken. In een uitgeputte jongeman, zijn hoofd rust op de schouder van een vriend.
De ander die met mij verbonden wil zijn.
De ander die naar mij onderweg is.
My life connected met oneindig veel mensen en hun verhaal, verbonden met plekken en ideeën, wereldwijd en heel dichtbij.
Tegelijk gaan wij ook alleen op onszelf in een eigen lichaam, dat we moeten behoeden en bewaren want ook daarin zijn wij geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.
Zo zijn wij hier in deze kapel en we zetten vandaag een punt in de tijd.
Het is niet eens ons eigen gebouw, wij huren.
We zijn als VD modern, een flexi gemeente zonder zorgen om eigen bezit.
Dat geeft ruimte voor een toekomst waar we zelf vorm aan kunnen geven.
Verbonden met de andere kerken en groeperingen in Delft, hoe verschillend we ook zijn. Wij willen een eigenzinnige bijdrage geven aan de zoektocht van jong en oud overal vandaan.
Wij willen een pleisterplaats zijn voor onderweg waar je aan kunt leggen al is het maar voor even.
We willen hierin verbinden en misschien ook wel nieuwe verbanden aangaan.

Vandaag ontmoeten we elkaar op deze oude plek.
En we zoeken de verbinding met die ene bron, levend water.
Geest van het leven.
Ons anker voor compassie en voor solidariteit.
Zij vernieuwt ons leven dag aan dag, hier en nu.
Zij reikt uit en wijst de weg. Dat wij niet uit elkaars genade vallen en doelloos
en onvindbaar zijn geworden voor elkaar.
Jij Geest van het leven wie ben jij dat jij aan mij denkt.
Geef mij van dat levende water, leid mij naar de bron van het leven nu en voor altijd.
Het zal ons op koers houden in een wereld, die niet klopt.
Zij zal ons ervoor zal behoeden niet samen te vallen met de oranje flying objects
die ieder straks met of zonder Google bril kan oproepen.
My life connected, in verhalen en gebaren en in de rituelen van toen en van nu. Hoe eenvoudig kan het zijn. Het branden van een kaars hier binnen en straks buiten op de markt omdat het 1 november is.
Ons leven verbonden met dat van jou van jou en van jou.
Tussen Einstein en de vluchteling, daar ergens gaan wij alleen en in verbinding met een oud geheim, de Geest van het leven die ons voedt en kracht geeft, wie je ook bent, waar je ook bent op jouw tocht door dit leven.