In gesprek met: het mysterie en ons diepste zelf


In gesprek met Tina Geels over jouw zoektocht.
Vragen die mij de laatste tijd worden gesteld als:
Hoe leer ik God kennen, hoe krijg ik bodem in mijn leven?
zijn kostbaar en kwetsbaar.
Voor veel, juist ook jonge mensen, zijn dit nieuwe vragen.

Hierover gaan we met elkaar in gesprek.
Ieder is welkom, de ontmoetingen zijn informeel.

Data: elke 14 dagen op dinsdagmiddag 13.45- 15.00 uur.
Najaar 2019 10, 24 sept. 8, 22 okt. 5, 19 nov. 3, 17 dec.
Plaats: Voorstraat 60. Er zijn geen kosten.
Graag vooraf opgeven, per keer bij cm.geels@planet.nl