De kerkenraad/bestuur geeft leiding aan de geloofsgemeenschap, met Gerdien Visser als voorzitter samen met de predikant, scriba/secretaris en de penningmeester.

Ook de de pastorale commissie, de diakonie en de liturgiecommissie zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad/bestuur.

Daarnaast is er een commissie kosters, gastvrouwen/heren en de ledenadministratie.

Als u contact wilt opnemen klik dan hier