Jubileum Vrijzinnig Hervormden Delft

Eeuwfeest 20 april 2013

Het was een mooie dag. Een vleug lente met een spoor van koude winterwind.
Typisch april. De dag begon met een bezoek aan Madurodam. Kon eindelijk de
Waalse kerk eens van boven bekeken worden. Gods perspectief? Groter dan
het lijkt, vonden de meesten, maar toch geen mega-kerk.

Jubileum taart van Nelleke

Jubileum taart van Nelleke

Gelukkig hadden wij dankzij Nelleke wel een megataart (zie foto). We zongen Taizé-liederen, met tweede stem en zelfs in het Spaans.

We zagen een indrukwekkende Prezi van Albert met als thema “goden naar ons beeld”, uitlopend op de vrijzinnigheid.

En wat we vooral deden was: bijpraten en het goed hebben met elkaar. En met, de laatste tijd, telkens weer nieuwe gezichten in ons midden gaf het mij het gevoel: het komt wel in orde met die vrijzinnigen in Delft.

Goden naar ons beeld – Albert Vlug on Prezi

De vereniging voor Vrijzinnig Hervormden te Delft is in december 1912 opgericht en heeft sinds de oprichting van de Buitengewone Wijkgemeente in oktober 1969 een voornamelijk financiële functie: zij beheert een vermogensfonds ten behoeve van de Buitengewone Wijkgemeente. Als zodanig heeft de vereniging sinds januari 2008 een ANBI status, waardoor giften en legaten aftrekbaar zijn van de belasting. Zie hier voor meer informatie over de vereniging.