Adressen en telefoonnummers

U kunt op de volgende manieren in contact komen met onze predikant, Martijn Junte:

Email: martijnjunte@xs4all.nl 

Digitale Nieuwsbrief

Wanneer u onze Digitale Nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich  via dit webformulier  inschrijven

Ziekte, diaconie of andere bijzondere zaken:

Wanneer er bijzondere zaken zijn rond ziekte of anderszins kunt u contact opnemen met de scriba van Vrijzinnig Delft: scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com.

Voor contact met de diaconie kunt u een bericht sturen naar diaconie@vrijzinnigdelft.nl

Overige contactpersonen:

U kunt contact met de kerkenraad, het bestuur van onze gemeente,  per mail
De voorzitter van de kerkenraad is Jan H. Kroon kroonned@casema.nl .

Vervoer voor mindervaliden:

Wanneer u hulp nodig hebt bij het bezoeken van activiteiten of vieringen kunt u contact opnemen met scriba van Vrijzinnig Delft: (scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com)

Informatie liturgie:

Predikanten die voorgaan in onze gemeente en organisten kunnen vragen over de liturgie en vieringen stellen aan j.veugelaers@gmail.com.

Giften en bijdragen:

Voor een gift en vrijwillige bijdrage kun je gebruik maken van rekeningnummer:
NL21 INGB 0000 1163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in Delft.