Adressen en telefoonnummers

U kunt op de volgende manieren in contact komen met onze predikant, Tina Geels:

Email: cm.geels@planet.nl
Telefonisch: 06-16 119 206.

In de regel is zij op dinsdag en woensdag in Delft. Zij heeft een werkplek bij Motiv (studentenpastoraat), Voorstraat 60. En donderdag werkt zij thuis. Op de andere dagen kunt u haar natuurlijk ook altijd mailen of bellen.

Digitale Nieuwsbrief

Wanneer u onze Digitale Nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich  via dit webformulier  inschrijven

Ziekte, diaconie of andere bijzondere zaken:

Wanneer er bijzondere zaken zijn rond ziekte of anderszins kunt u contact opnemen met de scriba van Vrijzinnig Delft: scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com.

Voor contact met de diaconie kunt u een bericht sturen naar diaconie@vrijzinnigdelft.nl

Overige contactpersonen:

U kunt contact met de kerkenraad, het bestuur van onze gemeente,  per mail
De voorzitter van de vereniging van Vrijzinnig Hervormde Afdeling Delft is Albert Vlug: a.e.vlug@kpnmail.nl.

Vervoer voor mindervaliden:

Wanneer u hulp nodig hebt bij het bezoeken van activiteiten of vieringen kunt u contact opnemen met scriba van Vrijzinnig Delft: (scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com)

Informatie liturgie:

Predikanten die voorgaan in onze gemeente en organisten kunnen vragen over de liturgie en vieringen stellen aan j.veugelaers@gmail.com.

Giften en bijdragen:

Voor een gift en vrijwillige bijdrage kun je gebruik maken van rekeningnummer:
NL21 INGB 0000 1163 33 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in Delft.