Over de vereniging voor Vrijzinnig Hervormden

escher

Vlakvullingsmotief met vogels 1949 Houtgravure. 68mm x 54mm. http://www.mcescher.nl/galerij/terug-in-nederland/vlakvullingsmotief-met-vogels/

Vrijzinnig Hervormden in Delft: de vereniging, statuten, jaarverslagen en ANBI-status

De Vrijzinnig Hervormden zijn een Buitengewone Wijkgemeente van de PKN in Delft, die geen eigen rechtspersoon bezit. Naast de Buitengewone Wijkgemeente is er de vereniging voor Vrijzinnig Hervormden te Delft. De vereniging voor Vrijzinnig Hervormden te Delft is in december 1912 opgericht en heeft sinds de oprichting van de Buitengewone Wijkgemeente in oktober 1969 een voornamelijk financiële functie: zij beheert een vermogensfonds ten behoeve van de Buitengewone Wijkgemeente. Het is een zelfstandige vereniging, die lid is van de landelijke vereniging voor Vrijzinnig Protestanten in Nederland. De vereniging heeft een ANBI-status sinds januari 2008, waardoor giften en legaten aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN-nr Wijkgemeente (CvK) : 824103397
De statuten van de vereniging: Statuten.pdf
Over de vereniging, het bestuur, de activiteiten en de leden: Secretarieel.pdf
Het financieel jaarverslag: Financieel Jaarverslag 2017 vrijzinnig 10 febr 2018
Begroting van de vereniging: Begroting 2018 Vrijzinnig Delft
Over de ANBI-status van de vereniging:ANBI status voor Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Delft