De doop van Jezus (januari 2018)

Battistero degli Ariani – doop van Jezus door Johannes

Battistero degli Ariani – doop van Jezus door Johannes Bron: http://wiltiemes.nl/ravenna/

Nee, het is niet te koop.
Het doet ook niet mee aan de mode op de reli markt.
Kan ik mijn stukje hemel verliezen? Nee, want het hoort echt helemaal bij je.
Je kunt het wel vergeten, dat stukje hemel en dat gebeurt maar al te vaak.
verwaarloosd, als een plant die geen water meer krijgt.
ik denk doordat we teveel aan ons hoofd hebben.
Of ik een voorstelling van dat stukje hemel heb?
Ik heb een vermoeden.
De hemel verwijst naar iets wat we niet goed kunnen zeggen.
Bewaart het geheim van jouw leven.
De hemel is er op al die momenten, vaak onbewust, waar je leven ongemerkt even wordt opgetild.
Het geeft een gevoel van even thuiskomen.
Het hangt om ons heen en het dient zich aan in verloren momenten van ons dagelijks leven.
Ik moet denken aan mijn tandarts Mahasti uit Iran.
Ik ben al jarenlang met haar bevriend want zij is Bahaï, universele religie van liefde en vrede, zwaar vervolgd juist ook in Iran, waar haar familie woont. Tussen het boren door vertelt Mahasti over haar geloof. Ze geeft iets weg van haar stukje hemel, telkens weer.
De hemel is er; ook al staat ons leven strak van wat er allemaal nog moet.
Als een stip aan de horizon, van je weet maar nooit.
De hemel laat je binnen zonder dat je er erg in hebt.
Zij heeft oude papieren. Vanaf de eerste bladzijde van de bijbel tot aan de allerlaatste, – de hemel is niet weg te denken…

Laten we teruggaan naar het verhaal over de doop van Jezus.
De herders zijn weer bij  hun schapen in het veld. Ook de wijzen zijn teruggekeerd naar het Oosten.
Volgens de overlevering zijn Maria met Jozef en Jezus, gevlucht – uit angst voor Herodes, de man met de sterke arm. Ook zij zijn terug, en wonen nu in Nazareth.

En dan is het zover, Jezus wil zich laten dopen in de Jordaan.
Toen een gangbaar ritueel –  je werd er weer zuiver van, schoon.
Toch net iets meer dan een Nieuwjaarsduik.

Net als de anderen gaat Jezus kopje onder in de Jordaan.
Daarna gaat de hemel open: de Geest van God daalt neer als een duif en
een stem roept Jezus bij een nieuwe naam. Zoon van God.
Een nieuwe geest- komt in hem. zijn bewustzijn opent zich.
Jezus is ingewijd- klaar voor zijn taak.

De doop in de Jordaan is een verhaal met een diepe betekenis.
Aan het begin klinkt het einde van het Jezus verhaal al mee: Goede vrijdag
en Pasen. Hij gaat tot de bodem, door het diepste punt.
Gekielhaald door het leven, daar in de diepte – is het keerpunt en gaat de weg omhoog. De hemel helpt- als veilige ruimte.
Met het oude beeld van toen: de Geest daalde op hem neer als een duif.

Hoe kan ik mee gaan doen in dit verhaal?
Laat het inwerken, dan komt het verhaal naar je toe.
Misschien ben je zelf gedoopt, misschien ook niet.
De doop is een oud ritueel maar moeten we losmaken van een moment.

Dopen gebeurt in jouw leven zelf. Niet een keer maar veel vaker.
Dopen staat niet los van het donker van de vloed. De chaos, het donker.
Want de Jordaan- staat voor dood en leven, einde en nieuw begin.

Je kunt denken aan die momenten in je leven waar je kopje onder bent gegaan. Toen je het stuur dreigde kwijt te raken.
Dan is daar dat stukje hemel- dat je vasthoudt, als een reddingsboei op zee.
Teken van hoop en nieuwe levenskracht is in je geschreven, op het blauwe papier van de hemel: Jij bent mijn zoon, jij bent mijn allerliefste.
Ik houd je vast met dat stukje- soms niet meer dan een snipper,
met dat ene stukje hemel.

De hemel zal zich openen op momenten waar je het niet verwacht.
Je hebt er niet voor gestudeerd, je hebt er niet voor gevast of eindeloos gemediteerd.
Maar het gebeurt als je b.v. op ziet tegen een nieuw jaar waar iedereen zo
vrolijk over doet.
als je wegzakt in een  depressie, of de stilte niet aankunt.
Dopen, is de beweging van inwijden in het leven zelf.
Je zult steeds meer van het leven gaan begrijpen. Ook van jouw persoonlijke levensweg.
Dopen is zo een beeld voor geestelijke ontwikkeling en groei.
Het beeld geeft vertrouwen dat je steeds weer uit het water van het donker omhoog geduwd wordt.
Uit het donker naar het licht- met jouw stukje hemel als kompas.
Trek de lucht zich open boven je, waar de wolken zolang zijn blijven hangen.
Het komt, ook als je er niet meer in kunt geloven.
Ik denk aan die prachtige regels van de flosoof Zvi Kolitz, Jost Rakover wendt zich tot God. Etty Hillseum hield ook veel van deze paar regels.

Ik geloof in de zon, ook al schijnt ze niet.
Ik geloof in de liefde, ook als ik die niet voel.
Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt.

Soms moet een ander het voor jou zeggen.
Een ander kan jouw stukje hemel aan je terug geven.
Dat is ook de kracht van de kring die we straks gaan vormen voor het breken
en delen van brood en wijn.
De inwijding van Jezus, tot kind van God gaat verder, vouwt zich open:
strekt zich uit ook tot ons zoals we hier bij elkaar zijn aan het begin van een nieuw jaar.
Deel van Hem, in Christus. Zo wordt ook een groep, een hele gemeenschap, ingewijd met vallen en opstaan in de leer van vertrouwen dat we onderweg zijn.
Ook dat delen we straks in de kring.

Er licht iets op van een diep geheim, van stukjes hemel die verspreid in ons en om ons heen liggen.
Zij willen verzameld worden. En bij elkaar gelegd tot een mooi mozaïek van kleuren. Allemaal verschillende mensen, jij en ik, vanmorgen – in een unieke groep bij elkaar.
Want een volgende keer zal het weer anders zijn.
De gemeenschap, als lichaam van Christus, gelooft in de hemel op aarde.
Juist als daar geen enkele  reden voor is.
Geloven is dan vertrouwen op de dingen die er niet zijn.
De hemel hoort daarbij.
De hemel- vouwt ons in, als wenkend perspectief- als een wereld waarin geen lichaam meer gebroken wordt, en geen onschuldig bloed vergoten.
(Een wereld waarin Gij alles in allen zijt).

De doop in de Jordaan reikt dus veel verder dan een persoonlijk ritueel alleen. Het verwijst naar de beweging van het leven zelf:
Juist in de diepte van de vloed ook in jouw leven is er de beweging naar boven: je wordt omhoog geduwd. sterker, weerbaar.
De lucht breekt, je bent er door en de hemel gaat open, de geest daalt ook in jou neer als nieuwe kracht voor onderweg.
Kind van God.
Een  stukje hemel hangt om je heen voor jou en voor mij.