Pinksteren 2017

Delft, 4 juni 2017
Pinksteren

Overdenking

Zou een strippenkaart dan handig zijn? Deze suggestie wordt gedaan n.a.v. de discussie over de 2e Pinksterdag. Je maakt zelf een eigen keuze tussen tempel en kerk, tussen moskee of een uurtje vrij met een pilsje op de markt.
Het mixen van religies is hot.
Je kunt erover lezen bij de boekentafel.
Pinksteren is zo wijd als de wereld maar wat is de clou?
Wat is de kern voor jou?
Ik neem je mee in een persoonlijk ervaring.

De laatste ochtend van onze vakantie moest ik nog iets afspreken met Viola, onze nieuwe buurvrouw in Bita. Het kleine dorpje aan de voet van de Karpaten in Roemenië. De poort stond gastvrij open, dat was lange tijd niet zo geweest. Met de vroege ochtendzon droogde de plassen snel op.
Haar erf zag er schoon uit.
Viola vond ik buiten bij de schuur. Ze gaf net wat jonge plantjes uit de zaaibak aan een oude boerin. Ik wachtte en keek verbaasd toe: zaadjes gekocht, wekenlang zorgvuldig gekweekt.  en nu gaf ze de jonge plantjes weg zoals ze mij liefst elke dag 10 eieren had gegeven.
Moest ze er niet mee naar de markt?
Twee vrolijke boerenvrouwen, zij hadden elkaar blij gemaakt.
De een door die paar plantjes uit de zaaibak te halen, de ander door haar handen te openen om de plantjes aan te nemen.

Viola had een zware tijd achter de rug.
Ze was nu terug en had een nieuw begin gemaakt met haar lief uit Oostenrijk.
Zij was uit haar eigen as als de phoenix vogel opgekomen. Zij liet het mij zien zonder commentaar.
Opnieuw beginnen doe je niet even zomaar.
Opstaan uit je eigen as vraagt moed en geduld. Vaak tranen en tijd.
Je draagt dit alleen maar ook met anderen-
Voor dat laatste kun je kiezen.

Zo zijn wij hier bij elkaar, ieder met een eigen verhaal.
Je komt hier al lang, of misschien ben je nieuw. Je hebt hier aangelegd of je denkt erover na.
Vanmorgen weven we aan jouw kleed en aan het tapijt van Vrijzinnig Delft.
Een groep onderweg, een netwerken we houden elkaar in vrijheid vast.
We mixen religies niet omdat het hot is maar omdat het past in jouw verhaal, in het kleed van jouw leven.
Hier mag je zijn wie jij bent want het gaat om jouw zoektocht.
Hier mag je geloven in het beeld van de vogel die opstaat uit haar eigen as.
Zij bouwt een nieuw nest op dezelfde plek en toch anders want
Het nest is goed maar het heelal is ruimer, zo eindigt Marsman

Vanuit dit besef kun je dus ook heel goed bij een specifieke levensovertuiging blijven. Ik vind dat spannend na een reis langs de grote tradities. Waar ik veel van heb geleerd. Ik zoek naar nieuwe verbindingen vanuit een eigen nest.
Pinksteren- waait uit en keert terug naar de kern, naar het eigen nest maar andres, nieuw. Terug naar de eigen kracht.
En hij blies op hen en gaf hen zo de Heilige Geest, inspiratie, nieuwe levenskracht- geestkracht en veerkracht.

De Spirit of life, zij is in jou en in mij. Soms gedoofd, beschadigd of vergeten.
Maar zij is er, diep van binnen.
Vlam in mij, laai weer op, hart in mij heb geduld, verdubbel het vertrouwen.
Zo ben jij hier, met jouw verhaal- in het besef dat je deel wilt zijn van deze gemeenschap.
In het vermoeden dat dit een goede plek voor jou zou kunnen zijn.
Open voor die Geest van liefde en van aandacht die wij door elkaar in onszelf wakker kunnen roepen.
Phoenix is in ons, en daarom ook een kwaliteit van het geheel.
Want ook een groep kan zich vernieuwen.
Phoenix vernieuwt de hele aarde.
Daar maken we afspraken over en daar kun je niet zomaar uitstappen,
dat breek het verlangen op maar slaat de hoop niet plat.

Onzichtbaar, onhoorbaar onstuitbaar aanwezig is de oervogel van het begin.
De goddelijke vogel, zij staat als een reiger aan de oever van de Nijl.

Het kan, je kunt uit de as van je eigen verhaal opnieuw opstaan.
Zoals Viola met haar lief terugkwam naar haar eigen dorp.
Dat is sterk.
Je hebt daarbij mensen nodig, die jouw voeden als je het zelf even niet meer weet, die in jou geloven,
zoals de boerin die de jonge plantjes op kwam halen.

De phoenix, als beeld van een nieuw begin, niet ergens ver weg maar wakker geworden diep in jou.
Je raakt eraan als je tuurt over de zee.
Je geeft haar ruimte als je elkaar opzoekt op die ene morgen in de week.
Je voelt haar aan in het breken en delen van het brood,
dat ene gebaar waarin jij er bent voor mij en ik voor jou.

Wie je bent, ontvang je van de ander. (John Zizioulas) Phoenix.
Wij worden aan elkaar.

Dat is het geheim van de viering van de maaltijd.
Dat is Phoenix.
Ik geef jouw de schaal en ik ontvang het brood van jou…
Dit oude ritueel vernieuwt ons leven, verbindt ons en geeft kracht voor onderweg.
Met de vragen en de pijn, met de vreugde van het onverwachte moment.
Viola geeft haar van de nieuwe plantjes die ze met zorg heeft gekweekt.
De oude boerin opent haar hand.
Ik zie twee mensen in het zonlicht van een nieuwe dag.
Want even is er een moment van meer, een moment van Phoenix.

Moge de Geest van het leven ons hart openen voor deze momenten
van Phoenix.
Ook als het leven tegen zit, ook als je met je rug tegen de muur staat.
Zij is de kracht van de hoop.
Met het oog op morgen, voor jou en voor mij
met en zonder strippenkaart.
Dat is de universele kracht van Pinksteren, wereldwijd en tegelijk zo
intiem als het maar zijn kan.
Vlam in mij laai weer op, hart in mij heb geduld.

Terug onderweg hadden we veel oponthoud bij de Hongaarse grens.
Ook dit is Europa,
Hoe open zal haar toekomst zijn? Zal zij zich kunnen vernieuwen als de
oude vogel van de Nijl? Zij hier wij daar- grenzen gaan dicht.
Phoenix vogel van de hoop, roep ons wakker, vuur ons aan.

Ik denk dat dit de route van Pinksteren is, –
en loop dan ook nog even door de Schoolstraat als je hier naar toe wilt komen. op weg naar deze oude plek.
De oude kapel, waar Willem van Oranje zijn Phoenix steeds weer vond in de strijd tegen onverdraagzaamheid en een gesloten geest.
Een kostbare plek, omgeven door de spirit of life, nog in de oude stenen van
dit Godshuis.

Loop dus nog even door de schoolstraat.

Want Phoenix kan niet zonder scholing, zonder het gesprek met de ander.
Ieder kan aanleggen bij dit oude Pinkster verhaal in gesprek met jouw eigen levensboeken want het gaat om jouw zoektocht.