Vrijzinnig Delft werkt samen met:

Vrijzinnig Delft werkt samen met onder andere het Stadsklooster Delft, een niet gebonden netwerkgemeenschap voor spirituele verdieping en engagement in de samenleving.
Dit netwerk is ontstaan vanuit de kleine kerken aan de Oude Delft, de Grachtengordelkerken.
Het Stadsklooster Delft brengt per kwartaal een eigen programma uit.
Voor een volledig overzicht van dit programma kun je op de website van het stadsklooster kijken www.stadskloosterdelft.nl
Daarnaast onderzoekt VD nieuwe vormen van samenwerking met KahN (oecumenisch) www.kerkaanhetnoordeinde.nl

Contact kring Remonstranten Delft e.o.
Voor remonstranten die dat willen wordt er een aantal keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Deze avonden zijn bedoeld om contact met elkaar te houden en om het remonstrants gedachtegoed met elkaar te blijven delen.
Elke bijeenkomst zal bestaan uit een informeel deel om bij te praten en een inhoudelijk deel met een tekst of thema.
Voor informatie en opgave:
Willemien de Boer
willemien@marlothoeve.nl 015-2616356

Als buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Delft is Vrijzinnig Delft actief betrokken bij het kerkelijk werk in Delft www.pgdelft.nl
Ook bij diverse maatschappelijke organisaties is Vrijzinnig Delft actief, waaronder Bruggen bouwen Delft www.delftsebruggen.nl
Door de Protestantse Gemeente Delft maakt Vrijzinnig Delft eveneens deel uit van de Raad van Kerken in Delft. www.raadvankerkendelft.nl
Vrijzinnig Delft is opgenomen bij de VVP landelijk. Deze vereniging hoort bij de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Voor informatie: Vrijzinnig Protestanten www.vvp.nl