Soefi Informele Eredienst

Georganiseerd door de Vrijzinnig Delft i.s.m. Soefi Beweging.

Samenkomst in de Lutherse kerk.

Zondag 27 december 2020 om 9.30 uur.

Teksten uit grote religieuze tradities, en teksten van Inayat Khan.

Korte stilte, muziek.

Overweging met als onderwerp Kerst. Zie voor verdere info:www.soefi.nl.

Na de dienst wordt er een kopje koffie of thee geschonken en is er gelegenheid tot napraten.