Stadsklooster Delft

Wij werken samen met onder andere het Stadsklooster Delft, een niet gebonden netwerkgemeenschap voor spirituele verdieping en engagement in de samenleving. Dit netwerk is ontstaan vanuit de kleine kerken aan de Oude Delft, de Grachtengordelkerken. Het Stadsklooster Delft brengt per kwartaal een eigen flexibel programma

Voor meer informatie  kijk je bij: www.stadskloosterdelft.nl