Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft

Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft vindt dat leden van een gezin, die door oorlog en geweld uit elkaar zijn gedreven, onder één dak thuishoren.
Als vluchtelingen een veilige plek hebben gevonden in ons land, is het hun grootste wens ook de gezinsleden in veiligheid te brengen. Maar vaak is daar het geld niet voor.

Nicolas Economou, shutterstock.com

Het gaat hier om vluchtelingen die als statushouder in Delft zijn komen wonen en van de IND toestemming hebben gekregen hun gezin over te laten komen.
De reistickets worden vergoed en door deze financiële steun kunnen gezinnen weer herenigd worden.
U kunt ook rechtstreeks een gift overmaken naar:
NL 16 TRIO 0391 2220 90 t.n.v. Stichting gezinshereniging Vluchtelingen Delft