Theophilus

Saint Luke, 1360–64 Attributed to Master Theodoric Prague

Saint Luke, 1360–64 Attributed to Master Theodoric Prague

Theophilus

Informatie en opgave:  Pauline Biesiot, e-mail: paubies6@gmail.com

Studiegroep rond bijbelvertalingen.  Studie groep van Remonstranten en Doopsgezinden. De kring komt op wisselende tijden bijéén  bij een van de mensen thuis.

Plaats en tijd: Wisselende adressen bij mensen thuis , overdag

Data:    Geen echt vaste tijd,  Informatie bij de leden. Of zie boven.