Tussen de tijd

Tussen de tijd

Als open geloofsgemeenschap willen we meebewegen met de tijd, waarin steeds meer van het leven flexibel, vloeibaar wordt. Werk, wonen en ook geloven hoort daarbij.
Daarom als thema voor het komend seizoen: Tussen de tijd. Wat is hierbij jouw koers en wie bepaalt je kompas? Bij ons is ruimte voor jouw vragen over het leven. De stilte is daarom belangrijk in onze vieringen naast de muziek die steeds zorgvuldig wordt gekozen.
Bij de ontmoetingen en cursussen die wij aanbieden, gaan we met elkaar in gesprek over wat ons bezighoudt. Wie dat wil is welkom om aan te sluiten bij een kring of in een viering.
Voor nieuwe mensen die zich bij ons aansluiten, is het thuiskomen in de ruimte van een warme gemeenschap.

Onze gemeenschap wordt gedragen door een groot aantal vrijwilligers. De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Nauw verbonden met de Vereniging maar duidelijk met een eigen beleid.

Voor de meest recente informatie over de diensten en het programma, zie onze agenda
In het Protestants Kerkblad van Delft (PKD) vind je steeds actuele informatie en het laatste nieuws uit onze gemeente.
Meer praktische informatie staat onder “Over ons

Wij hopen dat onze vieringen en activiteiten een houvast geven voor jouw zoektocht en wensen elkaar veel inspiratie voor het komend seizoen.

De kerkenraad

 

Filosofie en Religie

    Spiritualiteit en persoonlijk geloof

      Gemeenschap en samenleving

        Klimaat