Vacature

Wegens vertrek van onze huidige voorganger, zoeken wij een

Predikant (m/v) 0,33 – 0,5 fte

die aangesproken wordt door deze profielschets:

Wij zoeken een voorganger die

 • met een open blik zoekt naar authenticiteit, geloof en zingeving in persoonlijk en professioneel leven, en die de waarde van een kleine gemeenschap erkent.
 • volop in het leven staat en is, geïnspireerd door het geloof, sociaal en maatschappelijk bewust en bewogen.
 • een brede kijk heeft op het Christendom, andere godsdiensten en de plaats die zij innemen in de geschiedenis en in de wereld van nu.
 • een universitaire theologische opleiding heeft afgerond en het vrijzinnig gedachtegoed omarmt.
 • een adequate kennis van de structuur van de kerk en kerkordelijke heeft.

De kerkdiensten

De eredienst is van grote betekenis in ons gemeenteleven.

 • Onze voorganger gaat graag voor in de dienst, weet jong en oud te raken in het hart en staat ervoor open om, naast de bijbel, te putten uit andere wijsheidsliteratuur.
 • Onze voorganger heeft affiniteit met mystiek en meditatie. Stiltemomenten en liturgische symboliek tijdens de dienst zijn ingeburgerd en belangrijk voor gemeenteleden.
 • Naast de zondagse kerkdienst kan de voorganger zowel diverse diensten leiden zoals die voorkomen in het kerkelijk jaar, als andere bijzondere diensten.
 • Hij/zij wil in de voorbereiding samenwerken met gemeenteleden en bezit voldoende mensenkennis en sensitiviteit om dit in goede banen te leiden en mensen op hun talenten aan te spreken.
 • Ook kan de voorganger samenwerken met verwante geloofsgemeenschappen en gezamenlijke diensten helpen vormgeven.

Pastoraat

Het pastoraat vormt het hart van de geloofsgemeenschap: er zijn voor elkaar. De voorganger is in staat hieraan handen en voeten te geven, o.a. door ook gemeenteleden er bij te betrekken.

Vaardigheden

Onze voorganger:

 • Is sociaal bewogen, integer, kan empathisch luisteren en is als mens toegankelijk.
 • Heeft een verbindende functie, kan goed samenwerken met verschillende mensen en is bereid taken te delegeren, zodat talenten van gemeenteleden gehoord en gezien worden.
 • Heeft goede organisatorische vaardigheden die hij/zij wil inzetten om kringen, samenwerking met verwante geloofsgemeenschappen, te leiden en te activeren. 
 • Is in staat VH Delft te vertegenwoordigen op lokaal en regionaal niveau, in overleg met de kerkenraad.
 • Heeft of zoekt evenwicht tussen kennis van hoofd en hart.

Verdere informatie over onze gemeente:

profielschets gemeente Vrijzinnig Delft

inspriatiegids cover

inspiratiegids

 Enquête gemeenteleden Resumé 2019

2019 december nieuwsbrief Vrijzinnig Delft

Delft liturgie 8 september (startzondag) 2019

 

Mocht u liever een informatiepakket per post ontvangen, dan kunt u die aanvragen bij de scriba: Mevrouw M Mekkes: scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com

Uw sollicitatie wordt ingewacht met CV voor 7 februari 2020.

U kunt deze sturen naar de voorzitter van de beroepingscommissie, dhr Hans van der Kramer, e-mailadres: vdkramer@ziggo.nl