Van plek naar plek: de laatste viering in de Waalse Kerk.

We nemen afscheid van de Waalse kerk. Onze laatste dienst is 10 juni.
Natuurlijk gaan we terugkijken maar dat niet alleen. We gaan ons ook losmaken van deze oude vertrouwde plek.

Zo dierbaar voor velen van ons met warme herinneringen van een huwelijk, doop en afscheid van een geliefde.

De kerstnachtdiensten zo speciaal ook in Delft. Laagdrempelig en gastvrij voor wie kerk weinig betekent. Maar dan toch die ene kerstavond.

De muziekdiensten niet alleen van de laatste tijd. Muziek hoort bij de Waalse kerk en bij onze gemeente. Bij de kinderen, bij de volwassenen. De warme, vertrouwde zang van Nelleke en het altijd prachtige orgelspel van Christo Lelie en Arjan de Vries. Dieke met haar meditatieve gitaarspelen en de prachtige stem van Ton Severijnen. Ik denk terug aan de stille Goede vrijdag dienst in de avond met Dieke.

En bovenal datgene wat we niet onder woorden kunnen brengen maar wat er steeds was en is om ons heen – en in onszelf. Een plek van thuiskomen, even daar in die stille ruimte waar de muren ook onze gebeden steeds een plek hebben gegeven. Wat is hier veel gedeeld in gesprekken onderling, aan bemoediging, aan troost en aan de stilte zelf als een mantel om ons heen geslagen.

Datgene wat ons het meest dierbaar is, is toch uiteindelijk niet aan één plek gebonden. De Waalse kerk met haar mysterie dragen we als beeld mee in ons hart. We laten het los en we nemen het mee op onze levensweg.

 

Van plek naar plek

Flexibel en dynamisch, eigenlijk vanaf het begin. De Vrijzinnig Hervormden hebben binnen Delft een vruchtbare traditie als vrijzinnige en ondogmatische beweging. Onze wortels gaan terug naar 1912. Toen werd er in Delft, naast een eerder provinciaal initiatief in Friesland in 1904, een eigen afdeling opgericht van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Een beweging die paste in de maatschappelijke ontwikkelingen van toen. Zelf je vleugels uitslaan, geloofstwijfel toelaten en over je grenzen op zoek gaan naar inspiratie ook bij andere levensbeschouwelijke en religieuze tradities. Een vrijplaats voor wie het elders in een kerk niet meer kon vinden.

Maatschappelijk engagement en ontwikkelen van het eigen geestelijk leven gingen ook hier in Delft bij de Vrijzinnigen hand in hand. Tegelijk wilde de VVH ook in Delft deel blijven uitmaken van de grote Hervormde kerk. De Vereniging telde in 1920 al ruim 300 leden. Nu rond de 180 pastorale eenheden, wat neerkomt op ongeveer 105 adressen.
Voor kerkelijke en andere bijeenkomsten werd in 1928 het pand Koornmarkt 75 aangekocht. Het toen al bloeiende Verenigingsleven kreeg alle ruimte: een koor, een diaconale commissie, er waren bezinningsbijeenkomsten, studie en geestelijke vorming vond plaats onder de leiding van een voorganger of predikant. Tot 1963 was Ons Gebouw aan de Koornmarkt de vaste locatie voor de VVH van Delft.
Na een periode van overgang werd de VVHD in 1969 officieel een buitengewone wijkgemeente van de Hervormde kerk van Delft met een eigen kerkenraad naast de Vereniging dus. Beide bleven nauw op elkaar afgestemd, financieel moest dat ook, maar beide hadden een eigen profiel en een eigen beleid.

Na Ons Gebouw werd de St. Hyppolytuskapel de plek waar een aantal jaren gekerkt kon worden. Toen in 1969 de kapel van het Woon/ zorgcentrum Abtswoude gereed kwam, werden de diensten afwisselend in de St. Hyppolytuskapel en in Abtswoude gehouden.

Vanaf 1972 vonden de zondagse vieringen plaats in de Waalse kerk, om en om met de Waalse gemeente. Dat paste goed want voor ons was op de andere zondagen de kapel van het nieuwe Abtswoude beschikbaar.

Na meer dan 45 jaar gaan we nu dus verhuizen naar de Lutherse kerk.

Daarnaast blijven we gebruik maken van de kapel van Abtswoude.

We zijn dankbaar voor de ruimte en de gastvrijheid die ons daar wordt geboden.
We kijken terug en we kijken vooruit, we zijn in beweging en flexibel, kortom een geloofsgemeenschap van deze tijd.

Optimistisch, open voor nieuwe wegen.

Tina Geels