Over de vereniging voor Vrijzinnig Hervormden

escher

Vlakvullingsmotief met vogels 1949 Houtgravure. 68mm x 54mm. http://www.mcescher.nl/galerij/terug-in-nederland/vlakvullingsmotief-met-vogels/

Vrijzinnig Hervormden in Delft: de vereniging, statuten, jaarverslagen en ANBI-status

De vereniging voor Vrijzinnig Hervormden te Delft is in december 1912 opgericht. De vereniging heeft met de oprichting in oktober 1969 van de “Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormd Delft” een voornamelijk financiële functie: zij beheert een vermogensfonds ten behoeve van de Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente. De Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden is een zelfstandige vereniging, die lid is van de landelijke vereniging voor Vrijzinnig Protestanten in Nederland. De vereniging heeft een ANBI-status sinds januari 2008, waardoor giften en legaten aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN-nr Vereniging Vrijzinnig Hervormden (CvK) : 003494652
De statuten van de vereniging: Statuten.pdf 
Het financieel jaarverslag en begroting: Jaarverantwoording VVH 2019