Vieringen

De zondagse vieringen van de Vrijzinnig Hervormden worden afwisselend gehouden in de Lutherse Kerk (Noordeinde 4) én in de kapel van woonzorgcentrum Abtswoude (Aart van der Leeuwlaan 332, 2624 LJ Delft). In de agenda is te vinden op welke locatie de dienst op zondag plaatsvindt.


Na de viering is er, zowel in de Kapel van Abtswoude als in de Lutherse kerk, gelegenheid een kopje koffie te drinken en na te praten.

Ook kinderen zijn van harte welkom in onze vieringen.

Geboorte, huwelijk, en levenseinde zijn voor velen scharnierpunten waarin geloof een centrale rol gaat spelen. De Vrijzinnig Hervormde gemeente en haar predikant gaan graag met u over die onderwerpen in gesprek. Zie voor meer informatie op de contactpagina

Vervoer naar Lutherse Kerk en kapel van Abtswoude

Als u – om welke redenen ook – wilt dat autovervoer wordt geregeld om bij de zondagse vieringen in de Lutherse Kerk of in de Kapel van Abtswoude te kunnen zijn, dan kan dat worden geregeld. U kunt contact opnemen via mail: info@vrijzinnigdelft.nl.