Vrijzinnige jongeren ontmoeten …..

28 -8: Mystiek II: God: wat zijn onze godsbeelden?
25 -9: Mystiek III: hoe heeft oude joods-christelijke mystiek invloed in onze tijd?
23-10: Vrijzinnig: wat is dat? Dagelijkse spiritualiteit: hoe houd je je waarden en geloof levende in je dagelijks leven?
22-11: Millenial Malaise: hoe willen we keuzes maken in deze tijd van overgang? Stress, digitale verslaving, druk om ´iets van je leven te maken´, studie, werk, verwachtingen.
18-12: Afsluiting: hoe ziet onze spiritualiteit er nu uit? Wat nemen we mee uit dit jaar? Wat willen we volgend jaar?

Voorjaar 2021: thema’s naar behoefte. Data en thema’s worden meegedeeld via de nieuwsbrieven.
Locatie: MoTiv Voorstraat 60, tijd: 19.30 -21.30 uur.
Informatie: Annalena Hoyer: hoyer.aml@gmail.com