Wie zijn wij

Oorsprong

Vrijzinnig Delft is de eigentijdse aanduiding voor de Wijkgemeente van Bijzondere Aard der Vrijzinnig Hervormden Delft, behorend tot Protestantse gemeente Delft. Vrijzinnig Delft is voortgekomen uit de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Delft opgericht begin twintigste eeuw als kritisch geluid voor en naast de toenmalige Hervormde kerk Delft.

Inspiratie

Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar zonder voorbehoud van regels en dogma’s ruimte is voor jouw zoektocht.

Wij laten ons inspireren door de Joodse en Christelijke overlevering naast andere grote religieuze tradities als Hindoeïsme, Boeddhisme en Islam. Geloven zien wij als een open ruimte voor mens en God. Bij ons is plaats voor jouw levensvragen zonder misschien een direct antwoord. Omdat de zoektocht centraal staat, vinden wij het gesprek en de ontmoeting met elkaar belangrijk, naast de wekelijkse vieringen. Wij zijn een actieve geloofsgemeenschap die wil inspireren tot compassie naar elkaar en naar de wereld om ons heen.

Kernkwaliteiten van Vrijzinnig Delft

Wij willen een gemeenschap zijn voor:

  • Inspiratie
  • Ontwikkeling
  • Bemoediging
  • Samen Oefenen – ontmoeting
  • Open voor iedereen – gastvrijheid – vriendschap – liefde
  • De stilte als leidraad in onze vieringen, meditaties en gesprek.
Samenwerking met anderen

Vrijzinnig Delft wil, in nauwe samenwerking met andere partners binnen en buiten de kerk, van hieruit een eigen bijdrage geven aan een samenleving waar ruimte is voor diversiteit in oprecht geloof en levensovertuiging.