De diaconie van de Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard Delft (VHD) is, in tegenstelling tot de diaconie van de PKN, geen zelfstandig rechtspersoon. De diaconie moet beschouwd worden als een werkgroep/commissie van VHD. De leden van de diaconie vormen samen met het bestuur de kerkenraad.

Postadres: Aart van der Leeuwlaan 332, 2624LJ Delft

Mailadres: diaconie@vrijzinnigdelft.nl

A. ALGEMENE INFORMATIE

De diaconie van de Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard Delft (VHD) is, in tegenstelling tot de diaconie van de PKN, geen zelfstandig rechtspersoon. De diaconie moet beschouwd worden als een werkgroep/commissie van VHD. De leden van de diaconie vormen samen met het bestuur de kerkenraad.

B. ORGANISATIE

Kern van de activiteiten van de diaconie is het bieden van zowel praktische hulp als pastorale hulp, zoals o.a.

 • Collecteren tijdens de vieringen
 • Ondersteuning bij “avondmaalsviering” of dienst van brood en wijn. (check!!)
 • Verzorgen van attenties voor leden en vrienden, zoals verjaardagskaarten en wekelijkse bloemengroet
 • Activiteiten organiseren
 • Bezoekwerk


In onze gemeente telt de diaconie 3 leden. Zij worden ondersteund door enkele ‘teams’, zijnde:

 • Aandacht voor elkaar
 • Feestdagen en Events (o.a. Kerst, Pasen, Pinksteren, Startzondag, Nieuwjaarsdienst),
 • Open dialoog (kringen, cursussen, dialoog, etc.)
C. Doelstelling/visie

De diaconie van Vrijzinnig Delft wil omzien naar mensen die zich om welke reden dan ook in een kwetsbare positie bevinden. Zij wil hen nabij zijn en waar mogelijk op verschillende manieren ondersteuning bieden. Daar waar nodig wordt samengewerkt met partners in de eigen regio.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de diaconie Vrijzinnig Delft kunt u vinden via deze link: 

E. Collectebeleid

De diaconie is verantwoordelijk voor de keuze van collectes in de gemeente. Wij steunen bij voorkeur organisaties, die:

 • Bijdragen aan de bestrijding van armoede,
 • Opkomen voor mensenrechten,
 • Projecten organiseren voor het bieden van noodhulp,
 • Hulp bieden aan vluchtelingen,
 • Medische projecten organiseren,
 • Vredesprogramma’s uitvoeren,
 • Onderwijsprogramma’s aanbieden aan mensen/kinderen met een achterstand (bv. taalachterstand).

Onze collectedoelen zijn evenwichtig gespreid naar regio (Delft, Nederland, en Internationaal). Bij voorkeur kijken we naar kleinschalige lokale initiatieven. Elk jaar worden 12 collectedoelen geselecteerd. Iedere maand staat 1 collectedoel centraal en wordt, bij voorkeur door een vertegenwoordiger van het collectedoel, tijdens of na de zondagsdienst een toelichting gegeven.

F. Verslag Activiteiten

Het laatste jaarverslag van de diaconie kunt u vinden via deze link:

G. Financiering

De opbrengst uit collectes worden een-op-een afgedragen aan de collectedoelen.