Collectes voor organisaties Internationaal


Stichting Solar Cooking

Deze stichting levert een bijdrage aan de inkomens- en gezondheidsverbetering van de doelgroep zeer arme vrouwen in Oost Afrika door het introduceren van de zon en hout besparende energiebronnen voor het koken van het dagelijks voedsel. Elk jaar overlijden namelijk ongeveer 4 miljoen mensen, vooral vrouwen en kinderen, aan longziekten gerelateerde aan koken op houtvuur.


Because we Carry

Via Because We Carry gaan er wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar te werken in een klein vluchtelingenkamp dat vooral bestemd is voor de wat meer kwetsbare mensen, gezinnen met heel jonge kinderen en ouderen. De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring waardoor elke gedoneerde euro terecht komt bij de vluchtelingen. Om de hulp zo relevant  en efficiënt mogelijk te laten zijn, wordt ter plekke bepaald waar het meeste behoefte aan is. 


Pax

PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede.


Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling verleent directe hulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio, komt op voor hun belangen en geeft voorlichting over hen. 80% van de fondsen wordt besteed om vluchtelingen en ontheemden ter plaatse te helpen. Dit betreft in de meeste gevallen het geven van levensreddende noodhulp zoals water, onderdak en medische zorg.