Over Martijn Junte

Alle vormen van tradities blijven de moeite waard om door te geven…

Martijn Junte (1972) is een predikant met het hart op de tong. “Mijn uitdaging ligt in het borgen van de verbinding tussen beide. Mijn roeping is om er op een smaakvolle wijze uitdrukking aan te geven”, zegt hij erover.

In 2017 promoveerde hij op een godsdienstsociologisch onderzoek naar traditie.  Hij noemt zichzelf een postchristelijke theoloog met gevoel voor traditie.

Sinds 2020 is hij als predikant verbonden aan Vrijzinnig Delft. Daarnaast werkt hij in Rotterdam als geestelijk verzorger in twee verpleeghuizen. Eerder was hij remonstrants predikant en werkte hij als docent in het middelbaar onderwijs.

Voor het leggen van een eerste contact graag een mail sturen naar martijnjunte@xs4all.nl