Persoonlijke aandacht en betrokkenheid op een passende manier

Door een netwerk van onderlinge aandacht willen we elkaar vasthouden op een manier die passend is. Dat kan heel verschillend zijn. Van een bezoekje, een keer bellen of mailen, het is een individuele en persoonlijke keuze om invulling van meeleven te geven dat een ander goed doet. 

Pastoraat

Voor onze predikant, Ds. Martijn Junte, is bezoekwerk erg belangrijk. Hij is beschikbaar voor crisispastoraat (pastoraat bij ziekte, bij de laatste van het leven, bij rouwverwerking en bij relatieproblemen). Omdat Martijn op afstand woont wijst hij u op de mogelijkheid tot telefonisch en mail-pastoraat.

U kunt hem vragen voorleggen via de mail (martijnjunte@xs4all.nl).

Diaconaat

De Vrijzinnig Hervormden in Delft zijn betrokken bij diverse vormen van diaconaal werk om de oproep een diaconale gemeente te zijn, steeds weer nieuwe inhoud te geven.

U kunt contact opnemen door een mailtje te sturen naar: diaconie@vrijzinnigdelft.nl

Algemene informatie

De Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente is een Buitengewone Wijkgemeente van de PKN in Delft. De volledige naam luidt: “Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormd Delft”. De Wijkgemeente is in oktober 1969 opgericht. De Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente heeft een ANBI-status sinds januari 2008, waardoor giften en legaten aftrekbaar zijn van de belasting. Klik op onderstaande link voor verdere informatie over de gemeente, bestuur en financiën.

anbi status

De Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente heeft een ANBI-status sinds januari 2008, waardoor giften en legaten aftrekbaar zijn van de belasting.

BESTUUR VAN DE WIJKGEMEENTE

Het bestuur van de kerkelijke Wijkgemeente ligt bij de kerkenraad. Onze kerkenraad telt zes leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Protestantse Kerk

De Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

VIERINGEN & LOCATIES

De Wijkgemeente is in oktober 1969 opgericht. De wekelijkse vieringen vinden plaats in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde en in de kapel van Woonzorgcentrum Abtswoude in Delft. Bekijk voor een actueel overzicht van de vieringen, locaties en tijden de agenda op deze website.