Persoonlijke aandacht en betrokkenheid op een passende manier

Door een netwerk van onderlinge aandacht willen we elkaar vasthouden op een manier die passend is. Dat kan heel verschillend zijn. Van een bezoekje, een keer bellen of mailen, het is een individuele en persoonlijke keuze om invulling van meeleven te geven dat een ander goed doet. 

Pastoraat

Voor onze predikant, Ds. Martijn Junte, is bezoekwerk erg belangrijk. Hij is beschikbaar voor crisispastoraat (pastoraat bij ziekte, bij de laatste van het leven, bij rouwverwerking en bij relatieproblemen). Omdat Martijn op afstand woont wijst hij u op de mogelijkheid tot telefonisch en mail-pastoraat.

U kunt hem vragen voorleggen via de mail (martijnjunte@xs4all.nl).

Diaconaat

De Vrijzinnig Hervormden in Delft zijn betrokken bij diverse vormen van diaconaal werk om de oproep een diaconale gemeente te zijn, steeds weer nieuwe inhoud te geven.

U kunt contact opnemen door een mailtje te sturen naar: diaconie@vrijzinnigdelft.nl

Contactgegevens

Voorzitter Kerkbestuur:
Hanneke Lingen
hanthuis@xs4all.nl

Scriba Kerkbestuur:
Annemarie Keern-Scheepstra
scriba@vrijzinnigdelft.nl

Predikant:
ds. M.F.C. (Martijn) Junte
06-21859121
martijnjunte@xs4all.nl

Diaconie & Pastorale hulp:
Jaap Verbeek
diaconie@vrijzinnigdelft.nl

anbi status

De Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente heeft een ANBI-status sinds januari 2008, waardoor giften en legaten aftrekbaar zijn van de belasting.

Wijkgemeente Vrijzinnig Delft: Bankrekeningnummer: NL21 INGB 0000 116 333 t.n.v. Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Hervormden Delft.

Diaconie Vrijzinnig Delft: Bankrekeningnummer: NL88 INGB 0006 508 979 t.n.v. Diaconie Vrijzinnig Delft