Bestemming Collecte augustus

In de maand augustus wordt gecollecteerd voor de Jessehof

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof is opgezet door de gezamenlijke kerken in Delft. Het biedt een laagdrempelig huiskamer aan mensen in Delft met een klein sociaal netwerk, zoals eenzame mensen en mensen die leiden onder sociale uitsluiting. Zij kunnen binnenlopen voor een kopje koffie of thee, een praatje maken, krantje lezen, een spelletje doen of meedoen diverse activiteiten, die door vrijwilligers georganiseerd worden. Men kan elkaar daar ontmoeten, men kan er het eigen verhaal vertellen en men kan er terecht met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied.

De Jessehof ontvangt geen subsidie en is financieel afhankelijk van o.a. donaties en de steun van de diaconieën van de kerken in Delft.

Tijdens of na de zondagdienst op 13 augustus a.s. zal Marga, een vrijwilliger betrokken bij de Jessehof, een toelichting geven over dit collectedoel.

Zie voor meer informatie https://www.jessehof.nl