Bestemming Collecte Januari 2023

Gedurende de maand januari 2023 collecteren we voor Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft (SGVD)

Deze stichting, een initiatief van drie Delftenaren, is een fonds voor vluchtelingen (statushouders), die wonen in Delft. Het gaat hier om vluchtelingen die als statushouder in Delft zijn komen wonen en van de IND de toestemming hebben gekregen om hun gezin over te laten komen.

Doel van de stichting is het verwerven van financiële middelen (donaties, giften en legaten) en deze beschikbaar stellen voor de gezinshereniging. Zo vergoedt SGVD bijvoorbeeld de reiskosten van het land van herkomst naar Nederland voor 1e graads gezinsleden in de vorm van een gift. De vluchtelingen betalen zelf de overige kosten, zoals vervoer naar het vliegveld in het land van vertrek en van het vliegveld naar de plek van bestemming in Nederland (Delft of tijdelijk AZC).

Alleen vluchtelingen met een verblijfsvergunning (‘asiel bepaalde tijd’) die op grond van het na-reiscriterium de gezinsherenigingsprocedure hebben opgestart, kunnen een aanvraag indienen. Het gaat daarbij om gezinshereniging met de echtgenoot/echtgenote, partner, kind of ouder (eerstegraads familie), waarbij de IND heeft geoordeeld dat de na-reiziger tot het gezin van de aanvrager behoort.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst bij SGVD beoordeeld. SGVD vergoedt het goedkoopste tickettarief. Meer informatie is te vinden op hun website.