Bestemming Collecte Oktober

In de maand oktober collecteren we voor de Voorleesexpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen, die moeite hebben met taal, extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Ze ontmoeten elkaar thuis, zien elkaar online of op een openbare plek. Samen met de ouders gaan ze lekker aan de slag met taal en (voor)lezen.

In de praktijk blijkt dat meeste gezinnen waarmee zij contact hebben er geen spelletjes in huis zijn. Terwijl er veel spelletjes zijn die goed zijn voor de taalontwikkeling, zoals kwartetspellen en memory.

De opbrengst van onze collecte wordt besteed voor de aanschaf van nieuw spelletjes, die ze de gezinnen cadeau kunnen geven.

Zondag 8 oktober a.s. zal na de viering in de Luthersekerk een vertegenwoordiger van de Voorleesexpress een toelichting geven op het collectedoel.