Bestemming Collecte September

In de maand september collecteren we voor PAX.

PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen ze in vijftien conflictgebieden en samen met lokale partners en mensen die vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

PAX is 75 jaar geleden opgericht door acht katholieke jongeren. Na de 2de wereldoorlog gloorde er hoop op een vredige toekomst. Echter 75 later is er opnieuw oorlog in Europa met alle verschrikkingen die we dagelijks op het nieuws zien. Ook wereldwijd nemen conflicten de laatste jaren toe. Vredeswerk is nog altijd nodig.

In Europa werkt PAX in de volgende landen: Oekraïne, Kosovo, Bosnië en Herzegovina (met een focus op Srebrenica). Pax heeft ook een Europees programma, waarin ze pleiten voor positieve, inclusieve vrede binnen Europa.

Van 16 t/m 24 september 2023 wordt weer een nieuwe Vredesweek georganiseerd. Dit jaar kijkt PAX ook naar onze eigen democratie die onder druk staat. PAX-Nederland is ervan overtuigd dat een blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten.

De afgelopen jaren zien we, dat steeds meer mensen de rechtstaat, de politiek en de media wantrouwen. Conflict, haat en geweld liggen op de loer en als we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat het systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat het sociale weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt steeds meer afbreekt.

Als machtsverhoudingen steeds verder uit balans raken en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar kwijtraken is er echt wat aan de hand. Dat vereist actie. Want hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis waarop ons eigen land is gebouwd op haar grondvesten staat te schudden?

PAX staat naast mensen die in beweging komen voor klimaat, democratie, gelijkheid, of tegen racisme! Zo blijft PAX aandacht vragen voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Ver weg, maar ook in Nederland.