Vrijzinnig Delft ondersteunt Speelgoedbank Delft

In de maand november 2022 stond Speelgoedbank Delft  als collectedoel op de agenda. In deze maand is naast de inzameling van giften tijdens de vieringen ook “gebruikt” speelgoed ingezameld onder de leden van VD.
Het eindresultaat van deze actie heeft geleid tot 5 dozen vol met speelgoed.
De opbrengst van de collecte bedroeg € 250,- . Deze mooie donatie hebben we onlangs overhandigd aan de speelgoedbank.