In de verdrukking raken

In de kerkdienst van 28 november 2021 stonden we stil bij het wereldwijde voorkomend geweld tegen vrouwen en meisjes. We sluiten aan bij de jaarlijks terugkerende internationale campagne van Orange the World . We dragen hiermee bij aan de strijd tegen dit onrecht. Het komt vaker voor dan je denkt. Als je erop let zie je de spiraal van geweld en tegelijkertijd ook in de media het wegduiken voor het benoemen van wat werkelijk is gebeurd als het gaat om een moord op een vrouw bijvoorbeeld door iemand met wie ze een relatie heeft. Ook ogenschijnlijk minder vergaande misplaatste denigrerende opmerkingen dragen bij aan het in stand houden van de spiraal van geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne roept ons op medestander te zijn en de moed te hebben je uit te spreken. Vooral mannen worden aangesproken om niet langer te zwijgen. Zie verder ook Kunst uit geweld.