VVH

VERENIGING VRIJZINNIG HERVORMDEN DELFT

De vereniging stelt zich ten doel om door middel van samenwerking het vrijzinnige element in de Nederlandse Hervormde Kerk te handhaven en te ondersteunen in het bijzonder de Wijkgemeente van Bijzondere Aard ten behoeve van de Vrijzinnige Hervormden te Delft. Aaneensluiting van vrijzinnigen buiten de Nederlandse Hervormde Kerk te bevorderen al dan niet met geestverwanten van andere plaatselijke geloofsgemeenschappen.

De Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden in Delft (VVH) heeft als belangrijkste werkzaamheid: het verzorgen van een financiële bijdrage aan de Wijkgemeente van Bijzondere Aard der Vrijzinnig Hervormden Delft, als onderdeel van Protestantse Gemeente Delf (PKN). die het vrijzinnig gedachtengoed levend houdt. Omdat de Wijkgemeente van BA de inhoud verzorgt, is de rol van de VVH vooral gericht op vermogensbeheer. Hiermee wordt de doelstelling van de VVH het meest efficiënt gediend. Inkomsten worden verkregen uit het beheer van het aan de vereniging toebehorende vermogen, dan wel giften die de vereniging ontvangt.

VVH heeft de ANBI-status onder RSIN nummer 003494652

Kamer van Koophandel: 40397922