Collecte beleid

We steunen bij voorkeur organisaties , die:

1. Bijdragen aan de bestrijding van armoede,

2. Opkomen voor mensenrechten,

3. Projecten organiseren voor het bieden van noodhulp,

4. Hulp bieden aan vluchtelingen,

5. Medische projecten organiseren,

6. Vredesprogramma’s uitvoeren,

7. Onderwijsprogramma’s aanbieden aan mensen/kinderen met een achterstand (bv. taalachterstand)

Onze collectedoelen zijn evenwichtig gespreid naar regio (Delft, Nederland, en Internationaal), Tevens kijken we bij voorkeur naar kleinschalige lokale initiatieven.