DIACONIE VRIJZINNIG DELFT

We willen een bijdrage leveren aan de samenleving en er zijn voor leden en vrienden

Het kan zijn dat u of iemand die u kent door veranderende omstandigheden en/of wetgeving in financiële problemen is gekomen. Of dat u graag wil deelnemen aan een activiteit, maar dit niet kan omdat de financiële bijdrage eraan te hoog is. In alle gevallen kan contact worden opgenomen met de diaconie van Vrijzinnig Delft. Er wordt dan naar een oplossing gezocht. De diaconie kan wellicht een helpende hand bieden, niet alleen financieel. We kunnen ook helpen en bemiddelen met concrete zaken, zoals bijvoorbeeld verwijzen naar de juiste instantie. De diaconie is er immers ook voor de leden en vrienden.

Een vraag of meer weten? Laat het ons weten via contactformulier diaconie.

DIACONALE COMMISSIE

De diaconie is er ook voor individuele hulp en aandacht voor elkaar. Wil je zelf actief zijn in dit netwerk? Laat het ons weten via contactformulier diaconie.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Door een netwerk van onderlinge aandacht willen we elkaar vasthouden op een manier die passend is.

COLLECTE DOELEN

Meer weten en achtergronden over onze bijdragen aan de collectedoelen? Ga naar het actuele overzicht van onze collectedoelen.

 

STEUN ONS WERK!

Maak een gift over naar: NL88 INGB 0006 508 979 t.n.v. Diaconie Buitengewone wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in Delft