Zin in de ouderdom 📚

We beginnen in 2022 met gesprekken voor ouderen met als overkoepelend thema ’Zin in de ouderdom ’. Vier dinsdagochtenden op 01 februari, 15 februari en 01 maart en 22 maart.

Er is hier, er is tijd om overmorgen iets te hebben achtergelaten …’

Over de cursus ‘Zin in ouderdom’ (auteur: Martijn Junte, predikant Vrijzinnig Delft) 

Op initiatief van Marike van der Kramer organiseren Jac Veugelaers en ondergetekende de cursus Zin in ouderdom. Het is een serie van vier bijeenkomsten rond themas verbonden met de late levensfase. Van de deelnemers wordt actieve deelname gevraagd. Het thema wordt kort ingeleid. Er is tijd voor stilte en inkeer. Iedere bijeenkomst worden deelnemers uitgedaagd om uitdrukking te geven aan de eigen verhouding tot het thema. Een enkel woord als inleiding.

Mijn eerste dag als geestelijk verzorger in het verpleeghuis maakte diepe indruk. Het was een nadere kennismaking met de ouderdom. Als predikant in een vrijzinnige gemeente dacht ik kennis gemaakt te hebben met de ouderdom. Het bleek echter maar één facet te zijn van een rijk geschakeerde realiteit waar in de moderne wereld meer en meer mensen voor een lange periode mee (moeten) leren leven.

Mijn aanvankelijke beeld was dat ouderen, vooral dames, op zeer hoge leeftijd nog vitaal zijn, actief midden in het leven staan. Het meest krasse voorbeeld is van een echtpaar (90+) dat de nacht doorbracht onder de blote hemel in het hooggebergte van de Zwitserse Alpen. Overvallen door het donker waren ze van het pad geraakt en gevallen. Dicht bij elkaar brachten ze de nacht door. In de ochtend werden ze gewekt (sic). Ongeruste werklieden hadden hen vanuit het eerste treintje omhoog zien liggen aan de rand van een steile afgrond.

Mevrouw was niet erg onder de indruk geweest van het avontuur, des te meer alle tumult. Toen ze niet in de avond terug gekomen waren in hun hotel was er alarm geslagen. Het hele dorp wist van hun vermissing. Alsof dat niet erg genoeg was, was er allerlei goedbedoelde zorg en aandacht. Het hele dagprogramma was in de war. Van wandelen kwam het pas een dag later weer. Het was allemaal niet nodig geweest, zei ze, in de oorlog had ze wel voor hetere vuren gestaan.

Dit soort macho-ouderdom is vrij zeldzaam. Echter, over het algemeen zijn kerkelijk actieve ouderen op hoge leeftijd bovengemiddeld vitaal. IJzerenheinig doorgaan, schijnt het recept te zijn. Toch zit dat er vaak gewoon niet in. Veel mensen worden anders oud. Zij krijgen eerder last van klachten en kwalen. Doorgaan kan dan domweg niet. Deze ouderdom heeft een ander karakter, niet per se van kortere duur, maar wel met meer beperkingen en navenant lichamelijk en psychisch lijden.

Mijn beeld van de ouderdom is gaandeweg verschoven. Voor ‘moe en der dagen zat’ versus leven, nog lang en gelukkig is een meer genuanceerd beeld in de plaats gekomen. In de late levensfase, niet te verwarren met de laatste, komt opnieuw en op een eigen wijze aan het licht hoe het is om ‘mens te zijn op aarde’. Even rijk aan contrasten als in eerdere levensfasefasen, maar met meer persoonlijke urgentie. Er is minder tijd over en veel meer tegelijk. Teveel soms, als het piekeren over een zinvol leven de overhand neemt. Anderen merken hoe een leven van oefening in inkeer, bezinning, meditatie en gebed hen helpt.

Er zijn genoeg deelnemers. De cursus gaat door. De drie inleiders nemen ieder een bijeenkomst voor hun rekening. Wie zich nog op wil geven is welkom. 

Data: 1 februari (Marike), 15 februari (Jac), 1 maart (Martijn), 22 maart (gezamenlijk) om 10:00 uur. Opgeven kan ook als er een keer gemist wordt.
Plaats:
De cursus vindt plaats bij MoTiv, Voorstraat 60 te Delft

Aanmelden: Voor opgave en voor nadere informatie neem contact op met Marike van der Kramer:  mvdkramer@ziggo.nl

 

Publiciteitscampage Sire – De dood, praat erover, niet er overheen.

Ruim 1 op de 3 mensen praat nooit over de dood. Terwijl het juist waardevol is om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar erbij te helpen.
Het gesprek aangaan verbindt en verrijkt.
Zie voor meer informatie: https://dedoodpraaterover.sire.nl/

De krant Trouw spreekt in haar uitgave van 9 februari j.l. over  deze actualiteit rond sterven. In het krantenartikel wordt hoogleraar godsdienstwetenschappen, Eric Venbrux aangehaald, die stelt dat de angst voor de hel is vervangen door de angst voor het sterven en dan met name de aftakeling. Zo merkt hij het volgende op:  ‘Gek genoeg zwijgen de kerken steeds meer over een hiernamaals. Ik zou zeggen, praat er juist meer over. En denk aan de doorleefde tradities van rituelen die houvast bieden. Jullie hebben iets unieks in handen. ‘

Daarom doe mee met een of meer van onze volgende drie bijeenkomsten over
´ Zin in de ouderdom’ . Zie informatie hiervoor.