De eerste collecte in juni is bestemd voor de Stichting Because We Carry (BWC). Wekelijks gaan teams van vrijwilligers van […]