Collectedoel mei 2022

In de maand mei wordt gecollecteerd voor Stichting Exodus.

Geestelijk Verzorgers zijn namens de kerken werkzaam in de inrichtingen van Justitie. Daarin worden zij bijgestaan door vrijwilligers.

Vanuit het justitiepastoraat is ruim 40 jaar geleden de organisatie Exodus Nederland ontstaan. Stichting Exodus Nederland beschikt over ‘Exodushuizen’ met 300 professionals en een omvangrijk vrijwilligersnetwerk (ca. 1.500 vrijwilligers). Hiermee wil en kan Exodus een toekomstperspectief bieden aan haar zogenoemde ‘deelnemers’, t.w.:  gedetineerden, ex-gedetineerden en hun (familie-)relaties. De deelnemers volgen in het Exodushuis een programma van 9 – 12 maanden, gericht op een toekomst zonder criminaliteit.

Ook na afloop van de gevangenisstraf is het van belang dat de deelnemer nog een beroep kan doen op begeleiding middels ‘nazorg’, om zodoende recidive ofwel het opnieuw plegen van een strafbaar feit te helpen voorkomen. De laatste jaren besteed Exodus Nederland, door middel van het ‘Ouder Kind en Detentie programma’, ook veel aandacht aan het gezin waarvan een gezinslid in detentie zit.

Op zondag 8 mei a.s. zal de heer D. Coster van Exodus Nederland ons na de ochtenddienst nadere toelichting geven op het werk van Exodus en haar doelgroep.

De opbrengst van de collecte (ca.  € 260,-) wordt besteed aan het project “Ouder en Kind”

Zie voor meer informatie: www.exodusnederland.nl