Collectedoel oktober 2022

In de maand oktober wordt gecollecteerd voor de Voorleesexpress een landelijke organisatie bestaande uit vrijwilligers, die kinderen in Nederland met een taalachterstand ondersteunen en extra aandacht geven.

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland significant toegenomen van 12% naar 18%. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet is investeren in preventie belangrijk. Een jong kind is namelijk enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in.

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.

Een van de middelen, die Voorleesexpress toepast, is het vertelkastje (Kamishibai). De Kamishibai is een klein theatertje die de voorlezer (=vrijwilliger) op tafel kan zetten. Er gaan grote platen in en deze wordt één voor één uitgetrokken. Van een aantal boeken zijn vertelplaten gemaakt, iedere bladzijde staat dan zonder tekst op een grote plaat op A3 grootte. De voorlezer trekt iedere keer een plaat er uit en leest de bijbehorende tekst voor. (zie bv: https://www.youtube.com/watch?v=4smZbwrmoLo).

De voorlezers van de VoorleesExpress lezen 20 weken voor bij een gezin. Afwisseling in het aanbieden van boeken is dan erg leuk. Het vertelkastje met de vertelplaten is een leuke manier om een boek op een andere manier voor te lezen. En na afloop kunnen kinderen met de platen leuke spellen doen of zelf platen maken en in het vertelkastje stoppen.

De opbrengst van de collecte in oktober is bestemd voor de aanschaf van dit materiaal. Op 9 oktober a.s. zal een medewerker van Voorleesexpress (locatie Pijnacker) tijdens of na de dienst een presentatie over dit doel verzorgen.